kontakt

zamówienia publiczne

inwestycje

załatw sprawę

godzinny otwarcia

kamera

kamera

POLECAMY

uzp

uzp

fundusze unijne

gus

wfosigw

lider pojezierza

włóczykije pojezierza

Lokalna Grupa Rybacka

LICZNIK

6003347

Obsluga techniczna
ALFA TV

Sesja Rady Miejskiej

dodano 27-11-2018

Zapraszam na II Sesję Rady Miejskiej w Pełczycach,
która odbędzie się w dniu 4 grudnia br. o godz. 14 - tej 
w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Pełczycach / I piętro/.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad. 
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.
 5. Wnioski, postulaty i zapytania.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu.
 7. Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy na 2019 rok Gminy Pełczyce z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Miejsko-Gminnym Żłobku w Pełczycach.
 9. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2019-2023.
 10. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w związku z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu ,,Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2019-2023 (M.P z 2018r. poz.1007).
 11. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, zasiłku celowego albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ,,Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2019-2023.
 12. Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących zmiany Statutów jednostek pomocniczych gminy Pełczyce.
 13. Odpowiedzi na wnioski, postulaty i zapytania.
 14. Zakończenie sesji.


Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Sowiński   + dodaj swoją opinie
Autor:
E-mail:
Treść:
Weryfikacja:

Komentarze są własnością ich twórców.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia