kontakt

zamówienia publiczne

inwestycje

załatw sprawę

godzinny otwarcia

kamera

kamera

POLECAMY

uzp

uzp

fundusze unijne

gus

wfosigw

lider pojezierza

włóczykije pojezierza

Lokalna Grupa Rybacka

LICZNIK

6003496

Obsluga techniczna
ALFA TV

Sesja Rady Miejskiej

dodano 12-12-2018

Zapraszam na III Sesję Rady Miejskiej w Pełczycach, 
która odbędzie się w dniu 20 grudnia br. o godz. 12.00
w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Pełczycach.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad. 
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami.
 5. Wnioski, postulaty i zapytania.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu.
 7. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 8. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pełczyce na rok 2019.
 9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pełczyce na lata 2019-2034. 
 10. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego Gminy Pełczyce na rok 2019.
 11. Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Sarnik- Łyskowo- Pełczyce wraz z modernizacją przepompowni ścieków na terenie aglomeracji Pełczyce”.
 12. Projekt uchwały w sprawie Programu Współpracy na 2019 rok Gminy Pełczyce organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.      
 13. Projekt uchwały w sprawie określenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, stanowiących własność Gminy Pełczyce.
 14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla bezdomnych oraz ośrodkach wsparcia będącymi schroniskami dla osób bezdomnych.
 15. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób                      i rodzin wymienionych w związku z Uchwałą Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023 (M. P. 2018 poz. 1007).
 16. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu dostarczania wody                             i odprowadzania ścieków w gminie Pełczyce.
 17. Projekt uchwały w sprawie gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2019 rok.
 18. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Pełczyce.
 19. Przedstawienie planu pracy komisji rewizyjnej na 2019 rok.
 20. Odpowiedzi na wnioski, postulaty i zapytania.
 21. Zakończenie sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Sowiński+ dodaj swoją opinie
Autor:
E-mail:
Treść:
Weryfikacja:

Komentarze są własnością ich twórców.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia