"Poprawa jakości i zabezpieczenie infrastruktury wodnej nad jeziorem Panieńskim w m. Pełczyce"

W dniu 1 września 2022 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, a Gminą Pełczyce została podpisana umowa o dofinansowanie operacji: „Poprawa jakości i zabezpieczenie infrastruktury wodnej nad jeziorem Panieńskim w m. Pełczyce”

Operacja jest realizowana  w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie, w tym związane z realizacją operacji własnych LGD, w ramach celu „Propagowanie  dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego” obejmującej „Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Beneficjent: Gmina Pełczyce

Kwota dofinansowania: 32.000 zł z czego:

Środki wspólnotowe EFMR: 27.200 zł

Środki krajowe: 4.800 zł

Celem operacji jest zabezpieczenie infrastruktury wodnej i poprawa atrakcyjności turystycznej przestrzeni w obszarze jeziora Panieńskiego w m. Pełczyce.

W wyniku realizacji operacji planuje się osiągnięcie  następujących wskaźników:

  • Liczba działań polepszających infrastrukturę  wodną – 1 szt.;
  • Liczba operacji w zakresie wspierania i wykorzystywania atutów  środowiska naturalnego na obszarach  rybackich , w tym operacji na rzecz  łagodzenia zmiany klimatu – 1 szt.

Tags:

Polecamy

uzp

ceidg

wfos

pup

RZGW

gaz_systemSPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2023

Logo GBS Bank
SPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2023

SPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2023

Kontakt

URZĄD MIEJSKI W PEŁCZYCACH
ul. Rynek Bursztynowy 2

tel. 95 768 50 38
fax 95 768 51 18
e-mail: umig[@]pelczyce.pl

Nr Konta Bankowego
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku
Oddział w Pełczycach
Nr konta bankowego 45 8355 0009 0098 0214 2000 0007

 

Mapa

BIP 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok