Usługi indywidualnego transportu door‑to‑door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych

Gmina Pełczyce podpisała umowę na realizację projektu grantowego obejmującego wdrożenie usług transportowych door- to- door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności w ramach projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” dofinansowanego ze środków
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Całkowita kwota dofinansowania 386 717,84 zł (w tym dofinansowanie z UE 325 925,80 zł).

Projekt pn. „Usługi transportu door-to- door w Gminie Pełczyce” jest skierowany do min. 180 osób- mieszkańców Gminy Pełczyce z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, które mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się, posiadają orzeczenie o niepełnosprawności (lub dokument równoważny), osoby bez orzeczenia o niepełnosprawności, które posiadają trwałe lub czasowe trudności w samodzielnym przemieszczaniu się, w tym: osoby w wieku emerytalnym, osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, poruszające się o kulach, niewidome lub słabowidzące.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.12.2020 r. do 30.11.2022 r.

Usługa transportu door- to- door będzie realizowana przez Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pełczycach.

Osoby uprawnione do przewozów, będą mogły z nich korzystać wyłącznie w celu realizacji działań z zakresu aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej i zdrowotnej.

Realizacja projektu przyczyni się do zniwelowania barier związanych  z problemami dotarcia do wybranego miejsca i dostępem do usług publicznych, oraz ułatwi dostęp do integracji społeczno- zawodowej dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności.

Jakość powietrza

Polecamy

uzp

ceidg

wfos

pup

RZGW


-LETNIA BIESIADA PEŁCZYCKA 2024-

gaz_systemSPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2024

Logo GBS BankSPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2024

enerisSPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2024


SPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2024

Kontakt

URZĄD MIEJSKI W PEŁCZYCACH
ul. Rynek Bursztynowy 2

tel. 95 768 50 38
fax 95 768 51 18
e-mail: umig[@]pelczyce.pl

Nr Konta Bankowego
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku
Oddział w Pełczycach
Nr konta bankowego 45 8355 0009 0098 0214 2000 0007

 

Mapa

BIP 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok