O Gminie

Gmina Pełczyce jest położona w południowej części województwa zachodniopomorskiego w powiecie choszczeńskim. Jej powierzchnia wynosi 200,8 km², a liczba mieszkańców przekracza nieznacznie 8 tys. Bliskość do granicy państwa (ok. 100 km), do ośrodków wojewódzkich Szczecina (80 km) i Gorzowa Wielkopolskiego (40 km), do stacji kolejowej (20 km) oraz lotnisk: Goleniowa (100 km) i Berlina (200 km) sprawia, iż szybko można dotrzeć do gminy.

Gmina Pełczyce od wielu lat realizuje poważne inwestycje w zakresie infrastruktury uzbrojenia sieciowego. Wszystkie miejscowości gminy są zwodociągowane i skanalizowane. W tym systemie pracują nowoczesne stacje uzdatniania wody oraz oczyszczalnie. Połowa obszaru gminy jest objęta siecią gazową. Dobry i ciągle poprawiający się stan dróg, przebiegających przez gminę, umożliwia bezpieczną i sprawną komunikację. Niewątpliwym atutem gminy jest posiadanie terenów inwestycyjnych, które od niedawna weszły w skład Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W obszarze gminy funkcjonują 2 zespoły szkół obejmujące szkoły podstawowe i gimnazja (zlokalizowane w Pełczycach i Lubianie) oraz 2 szkoły podstawowe (w Będargowie i w Chrapowie). Obiekty oświatowe są zmodernizowane, o nowoczesnej bazie dydaktycznej i sportowej, na którą składają się m.in. sale komputerowe i językowe, hale i boiska sportowe. Na terenie miasta działa miejsko-gminne przedszkole umieszczone w nowo wybudowanym i dobrze wyposażonym obiekcie. Sprawnie funkcjonuje Ośrodek Kultury w Pełczycach oraz wyremontowane i coraz lepiej wyposażone świetlice wiejskie. Organizowane są cyklicznie imprezy kulturalno-rozrywkowe, które przyciągają nie tylko mieszkańców gminy, ale także gości z zewnątrz.

Podstawową bazą rozwoju sportu w gminie są nowoczesne obiekty sportowe w postaci wielofunkcyjnych boisk sportowych o nawierzchniach syntetycznych (korty tenisowe, boiska do gry w siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną), stadion miejski oraz sale sportowe. Działa tu kilka klubów sportowych, w których można uprawiać wybrane dyscypliny sportu.

Walory turystyczne (m.in. bogactwo jezior, częściowe położenie w Barlinecko-Gorzowskim Parku Krajobrazowym) oraz ekologiczny charakter gminy spowodowały, iż polityka gminy skierowana jest na wykorzystanie i zagospodarowanie naturalnych bogactw.

Obecnie realizowanych jest kilka inwestycji z tego zakresu na terenie miasta. Nad jeziorem Duży Pełcz budowana jest plaża miejska wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci: hangaru mariny, slipu łodziowego, boisk do gry w siatkówkę, budynku recepcji, pola do karawaningu wraz z nowym szlakiem komunikacyjnym. W wyniku podjętych działań zmierzających do wykształcenia się terenów zagospodarowania turystycznego, na bazie istniejących zbiorników wodnych, realizowana jest budowa kanału wodnego łączącego 4 miejskie jeziora, co umożliwi uprawianie turystyki kajakowej. Ponadto w najbliższym czasie zostanie zagospodarowany teren wokół jezior Panieńskie i Stawno – powstanie ścieżka spacerowa z miejscami do rekreacji i wypoczynku. W trakcie realizacji jest również podjęta rewaloryzacja parków miejskich, w których budowane są ścieżki spacerowe oraz miejsca wypoczynku.

Wszystko to sprawia, iż Gmina Pełczyce ma ogromną możliwość i szanse na rozwój. Wykorzystanie posiadanego potencjału może sprawić, że stanie się „perełką” turystyczną w regionie. Kompleks działań i inwestycji podjętych przez władze samorządowe jest spójny i kierunkowy, perspektywicznie umożliwi tworzenie i rozwój firm i usług w zakresie turystyki, przyciągnie turystów i kolejnych inwestorów.

Jakość powietrza

Polecamy

uzp

ceidg

wfos

pup

RZGW


-LETNIA BIESIADA PEŁCZYCKA 2024-

gaz_systemSPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2024

Logo GBS BankSPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2024

enerisSPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2024


SPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2024

Kontakt

URZĄD MIEJSKI W PEŁCZYCACH
ul. Rynek Bursztynowy 2

tel. 95 768 50 38
fax 95 768 51 18
e-mail: umig[@]pelczyce.pl

Nr Konta Bankowego
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku
Oddział w Pełczycach
Nr konta bankowego 45 8355 0009 0098 0214 2000 0007

 

Mapa

BIP 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok