Budowa tężni solankowej nad brzegiem jeziora Panieńskiego w m. Pełczyce

„Budowa tężni solankowej nad brzegiem jeziora Panieńskiego w m. Pełczyce”

W dniu 7 grudnia 2023 r. pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim, a Klubem Żeglarskim „Sztaksel”  została podpisana umowa o dofinansowanie operacji: Budowa tężni solankowej nad brzegiem jeziora Panieńskiego w m. Pełczyce”.

Operacja jest realizowana  w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie, w tym związane z realizacją operacji własnych LGD, w ramach celu „Propagowanie  dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury w tym dziedzictwa kulturowego, rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego” obejmującej „Tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką” w ramach PO Rybactwo i Morze 2014-2020, za pośrednictwem Biura LGD Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”.

Operacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Beneficjent: Klub Żeglarski „Sztaksel”  

Kwota dofinansowania: 300.000,00 zł z czego:

Środki wspólnotowe EFMR: 255.000,00 zł

Środki krajowe: 45.000,00 zł

Celem zadania jest poprawa atrakcyjności zagospodarowania jeziora Panieńskiego w m. Pełczyce

W wyniku realizacji operacji planuje się osiągnięcie następujących wskaźników:

  • Liczba działań polepszających infrastrukturę wodną – 1 szt.;
  • Liczba operacji w zakresie wspierania i wykorzystywania atutów środowiska naturalnego na obszarach rybackich , w tym operacji na rzecz  łagodzenia zmiany klimatu – 1 szt.
Tags:

Polecamy

uzp

ceidg

wfos

pup

RZGW

gaz_systemSPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2023

Logo GBS Bank
SPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2023

SPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2023

Kontakt

URZĄD MIEJSKI W PEŁCZYCACH
ul. Rynek Bursztynowy 2

tel. 95 768 50 38
fax 95 768 51 18
e-mail: umig[@]pelczyce.pl

Nr Konta Bankowego
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku
Oddział w Pełczycach
Nr konta bankowego 45 8355 0009 0098 0214 2000 0007

 

Mapa

BIP 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok