Lista inwestycji w trakcie realizacji.
Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych
Miejsce cumowania łodzi wraz z umocnieniem brzegu jeziora Duży Pełcz w m. Pełczyce
Budowa i przebudowa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Pełczyce - poza aglomeracją Pełczyce
Budowa targowiska w m. Lubiana
Poprawa funkcjonalności, estetyki przestrzeni wsi Przekolno
„zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”
Budowa drogi na działkach o nr ewid. 259, 275/4 i 329/4 oraz przebudowa drogi na działkach o nr ewid. 276 i 325 w Pełczycach
Przebudowa odcinków publicznych dróg gminnych nr 676502Z oraz 676506Z w Pełczycach
Zagospodarowanie terenu dla potrzeb boiska sportowego w Pełczycach
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Będargowie
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pełczycach – etap II
Budowa drogi dla rowerów z Barlinka do Pełczyc – odcinek Pełczyce – granica gminy
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Pełczycach
Poszukiwacze zaginionych inicjatyw
Remont i termomodernizacja budynków w m. Pełczyce
Rewitalizacja sfery społecznej w Gminie Pełczyce –wyrównywanie szans rozwojowych dzieci poprzez budowę placów zabaw w miejscowościach: Boguszyny, Przekolno, Będargowiec, Będargowo
Zagospodarowanie brzegów Jeziora Panieńskiego i Jeziora Stawno
Rozbiórka istniejącej i budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Sarnik - Łyskowo - Pełczyce wraz z modernizacją przepompowni ścieków na terenie aglomeracji Pełczyce

Polecamy

uzp

ceidg

wfos

pup

RZGW

gaz_systemSPONSOR WYŚCIGU SMOCZYCH ŁODZI I ŚWIĘTA TATARAKU 2021

pipe

Kontakt

URZĄD MIEJSKI W PEŁCZYCACH
ul. Rynek Bursztynowy 2

tel. 95 768 50 38
fax 95 768 51 18
e-mail: umig[@]pelczyce.pl

Nr Konta Bankowego
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku
Oddział w Pełczycach
Nr konta bankowego 45 8355 0009 0098 0214 2000 0007

 

Mapa

BIP 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok