Ogłoszenie z dnia 16.08.2019 - przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy

Na podstawie art.39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. z 2018 r. poz.2204 z późn. zm.) oraz § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.01. 1998 r w sprawie określania szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy (t.j. z 2009 r. Dz.U.Nr 55, poz.450) 

BURMISTRZ  PEŁCZYC
ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości
stanowiących mienie komunalne gminy

Nieruchomości niezabudowane, położone przy ul.B.Chrobrego w Pełczycach i oznaczone wg. ewidencji gruntów

- działka nr 353/6 o powierzchni 0,0853 ha,

- działka nr 353/7 o powierzchni 0,0865 ha,

- działka nr 353/8 o powierzchni 0,0874 ha,

- działka nr 353/9 o powierzchni 0,0883 ha.

Oferowane do sprzedaży nieruchomości zlokalizowane są w pośredniej strefie miasta przy drodze wojewódzkiej nr 151 Gorzów Wlkp - Recz w sąsiedztwie nieruchomości handlowej i usługowych.

Dla zbywanych nieruchomości brak jest aktualnego Planu zagospodarowania przestrzennego.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obszar z którego pochodzą oferowane nieruchomości opisuje jako tereny zabudowane i zurbanizowane.

W przeszłości dla przedmiotowych nieruchomości została wydana decyzja o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu  ustalająca w tym miejscu wprowadzenie zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej. Dla oferowanych nieruchomości mogą zostać wydane nowe decyzje o których mowa wyżej, wyznaczające nowe funkcje,  na wniosek zainteresowanych osób.

Nieruchomości posiadają urządzoną księgę wieczystą  nr SZ1C/00032339/5, a działy III i IV w/w. księgi nie zawierają zapisów ograniczających rozporządzenie nieruchomościami

Cena wywoławcza wynosi 551.300,00  zł  (pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta)

Do ceny nabycia zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Przetarg na sprzedaż wyżej oferowanych nieruchomości zostanie przeprowadzony w dniu 16 października 2019 r o godzinie 10.00  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Pełczycach przy Rynku Bursztynowym 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką w wysokości 10% podanej wyżej ceny wywoławczej nieruchomości w terminie do 13 października 2019 r.  gotówką lub przelewem na konto w Gospodarczym Banku Spółdzielczym O/Pełczyce  nr 45 8355 00090098 0214 2000 0007.

Jeżeli nabywca nieruchomości wyłoniony w drodze przetargu nie przystąpi do zawarcia notarialnej umowy w miejscu i terminie podanym przez zbywającego odrębnym zawiadomieniem, zbywający może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Zastrzega się również prawo do odwołania przetargu w przypadku ważnym i z uzasadnionych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w  Pełczycach, pokój nr 10 lub telefonicznie (095)7685048.

Polecamy

uzp

ceidg

wfos

pup

RZGW

gaz_systemSPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2023

Logo GBS Bank
SPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2023

SPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2023

Kontakt

URZĄD MIEJSKI W PEŁCZYCACH
ul. Rynek Bursztynowy 2

tel. 95 768 50 38
fax 95 768 51 18
e-mail: umig[@]pelczyce.pl

Nr Konta Bankowego
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku
Oddział w Pełczycach
Nr konta bankowego 45 8355 0009 0098 0214 2000 0007

 

Mapa

BIP 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok