Gmina Pełczyce otrzymała dofinansowanie na walidację celów i aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2010-2020

W Konkursie organizowanym przez Województwo Zachodniopomorskie oraz Ministerstwo Rozwoju Gmina Pełczyce otrzymała dotację na realizację „Przygotowania programów rewitalizacji”. Projekt jest współfinansowany ze środków programów operacyjnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Głównym źródłem współfinansowania projektów rewitalizacyjnych z funduszy UE są środki KPO (EFS, EFRR, FS). Ponadto źródłem współfinansowania projektów będą środki budżetu Państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Rewitalizacja to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne,  techniczne czy środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów ( w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy tego procesu w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną społecznością. Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są w sposób spójny: wewnętrznie ( poszczególne działania pomiędzy sobą), oraz zewnętrznie ( z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transportową, energetyczną.

Informacje dotyczące Programu Rewitalizacji będą aktualizowane na bieżąco na stronie Urzędu Miejskiego w Pełczycach www.pelczyce.pl w niniejszej zakładce.

Wszelkich informacji na temat projektu i wszystkich działań z nim związanych udzieli Anna Szmurło e -mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. 95 768 50 48

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (Formularz konsultacyjny - LPR Pełczyce.DOCX.pdf)Formularz zgłaszania uwag 63 kB2019-10-08 10:36
Pobierz plik (Lokalny Program Rewitalizacji gminy Pełczyce (1).pdf)Lokalny Program Rewitalizacji gminy Pełczyce 8158 kB2019-10-08 10:37
Pobierz plik (plakat_rewitalizacja.jpg)Plakat plakat w pliku .jpg137 kB2019-10-08 10:34
Pobierz plik (rew_.pdf)Aktualny Program Rewitalizacji Gminy Pełczyce 13955 kB2019-10-08 10:55
Pobierz plik (ulotkaA5_pelczyce korekta.pdf)Ulotka promocyjnaulotka .pdf899 kB2019-10-08 10:35
Pobierz plik (zarządzenie(1).pdf)Zarządzenie Burmistrza Pełczyc w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych 699 kB2019-10-08 10:44

zakończyliśmy prace nad tworzeniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pełczyce na lata 2017- 2023 – Walidacji celów i aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pełczyce na lata 2010-2020. Obszar rewitalizacji składa się z 5 podobszarów:

• Pełczyce centrum Miasta

• Będargowo

• Przekolno

• Boguszyny

• Lubiana

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pełczyce na lata 2017-2023. Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, które będą trwały od 24 lipca do 16 sierpnia 2017 roku. Zbieranie uwag, opinii i propozycji odbędzie się w formie papierowej i elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego.

Wypełnione formularze można dostarczyć: a) drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. b) lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miejskiego w Pełczycach ul. Rynek Bursztynowy 2 – pok. Nr 10.

Program Rewitalizacji Gminy Pełczyce na lata 2017-2023 oraz Formularz konsultacyjny dostępne są na stronie internetowej UM Pełczyc www.pelczyce.pl w zakładce REWITALIZACJA- w Aktualnościach, oraz na www.bip.pelczyce.pl - w obwieszczeniach. Formularz również dostępny na tablicy ogłoszeń.

Gmina Pełczyce przystępuje do zaktualizowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy  Pełczyce.

Rewitalizacja jest odpowiedzią na stan kryzysowy występujący na wybranym obszarze gminy, który charakteryzuje się szczególną koncentracją problemów społecznych. Ponadto na tym obszarze występują inne problemy np. gospodarcze, środowiskowe, przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne.

Aktualnie prowadzone są prace diagnostyczne i badawcze mające na celu wskazanie koncentracji problemów w gminie Pełczyce oraz wytycznie obszaru zdegradowanego, a następnie  obszaru rewitalizacji.

Obszar rewitalizacji będzie miejscem na rzecz którego realizowane będzie szereg komplementarnych przedsięwzięć o charakterze społecznym oraz infrastrukturalnym. Na rzecz tej przestrzeni gminy oraz przede wszystkim mieszkańców będzie możliwe pozyskanie dodatkowego  wsparcia finansowego ze środków unijnych.

Gmina Pełczyce na wybranym obszarze zamierza przede wszystkim zaplanować i przeprowadzić we współpracy z mieszkańcami działania rewitalizacyjne, które w szczególności będą odpowiedzią na problemy społeczne.

W pierwszym kroku zapraszamy mieszkańców Gminy do zapoznania się z wynikami prac badawczych – wskazujących miejsca w gminie Pełczyce, gdzie Gmina powinna prowadzić rewitalizację w trakcie pierwszego spotkania konsultacyjnego.
Zwracamy uwagę, że w trakcie spotkań możliwa będzie dyskusja nt. problemów gminy Pełczyce, ich skali i znaczenia dla rozwoju. Dyskusja będzie służyć m. in. pogłębieniu zdiagnozowanych za pomocą badań i analiz problemów oraz ostatecznemu wytyczeniu przestrzeni gminy Pełczyce, które uznane zostaną obszarem rewitalizacji.

Należy podkreślić, iż pierwsze spotkanie będzie jednym z cyklu czterech. Pozostałe spotkania ukierunkowane będą na problemy wytyczonego obszaru rewitalizacji i w szczególny sposób dedykowane będą mieszkańcom tych obszarów. W trakcie spotkań z mieszkańcami obszarów rewitalizacji poszukiwać będziemy przede wszystkim odpowiedzi na pytania: w jaki sposób i za pomocą jakich przedsięwzięć rozwijać i zmieniać obszar rewitalizacji w gminie Pełczyce.

1-SZE SPOTKANIE ODBĘDZIE SIĘ:
PEŁCZYCE, 05.04.2017 r.
DOKŁADNE MIEJSCE Gminny Ośrodek Kultury w Pełczycach
GODZ. 15:00

Załączniki:
PlikOpisRozmiarUtworzono
Pobierz plik (Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dot_ rewitalizacji.pdf)Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dot. rewitalizacji 62 kB2019-10-08 10:42

Zaproszenie

Na spotkanie w/s Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pełczyce

Spotkanie odbędzie się 18.08.2017r. w M-GOK Pełczyce o godzinie 11:00

Celem spotkania będzie prezentacja i omówienie już po konsultacjach społecznych "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pełczyce na lata 2017-2023 - Walidacji celów i aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Pełczyce na lata 2010-2020"

Polecamy

uzp

ceidg

wfos

pup

RZGW

gaz_systemSPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2019

pipe

Kontakt

URZĄD MIEJSKI W PEŁCZYCACH
ul. Rynek Bursztynowy 2

tel. 95 768 50 38
fax 95 768 51 18
e-mail: umig[@]pelczyce.pl

Nr Konta Bankowego
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku
Oddział w Pełczycach
Nr konta bankowego 45 8355 0009 0098 0214 2000 0007

 

Mapa

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok