Remont i termomodernizacja budynków w m. Pełczyce

Nazwa projektu: Remont i termomodernizacja budynków w m. Pełczyce
Nr umowy o dofinansowanie: RPZP.09.03.00-32-0055/18 z 28.12.2018 r.
Źródło finansowania:
1. EFRR -Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś priorytetowa RPZP.09.00.00 -Infrastruktura publiczna
Działanie nr RPZP.09.03.00 spieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich
2. Budżet Państwa
3. Gmina Pełczyce
4. Wspólnoty Mieszkaniowe

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest remont i termomodernizacja 14 obiektów mieszkaniowych (wielorodzinnych) należących do gminy oraz wspólnot mieszkaniowych, które znajduje sie na obszarze podstawowym Specjalnej Strefy Włączenia. Projekt był realizowany w partnerstwie, gdzie liderem była Gmina, a partnerami każda z 14 Wspólnot mieszkaniowych.

Celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne- mieszkańców 14 budynków mieszkalnych zlokalizowanych w IV Strefie LPR Pełczyc

Środki finansowe, wysokość dofinansowania, zgodnie z umową o dofinansowanie

  • Kwota dofinansowania: 2.665.246,80 PLN, z tego:
    - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1.998.935,02 PLN,
    - z Budżetu Państwa: 266.524,68 PLN
  • Całkowita wartość projektu: 3.046.199,78 PLN

Jakość powietrza

Polecamy

uzp

ceidg

wfos

pup

RZGW

gaz_systemSPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2023

Logo GBS Bank
SPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2023

SPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2023

Kontakt

URZĄD MIEJSKI W PEŁCZYCACH
ul. Rynek Bursztynowy 2

tel. 95 768 50 38
fax 95 768 51 18
e-mail: umig[@]pelczyce.pl

Nr Konta Bankowego
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku
Oddział w Pełczycach
Nr konta bankowego 45 8355 0009 0098 0214 2000 0007

 

Mapa

BIP 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok