Zagospodarowanie brzegów Jeziora Panieńskiego i Jeziora Stawno

Nazwa projektu: Zagospodarowanie brzegów Jeziora Panieńskiego i Jeziora Stawno

 

Nr umowy o dofinansowanie: RPZP.09.03.00-32-0057/18  z dnia 17.10.2018 r.
Źródło finansowania:
1. EFRR -Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Oś priorytetowa RPZP.09.00.00 -Infrastruktura publiczna
Działanie nr RPZP.09.03.00 spieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich
2. Budżet Państwa
3. Gmina Pełczyce

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest zagospodarowaniu terenów przybrzeżnych wokół jeziora Panieńskiego i jeziora Stawno w Pełczycach. Inwestycja zakłada wybudowanie ścieżek dookoła jezior, wybudowanie stanowisk wędkarskich, ławek, miejsca do biwakowania oraz skateparku, oświetlenia, mostku nad Strugą oraz drogi dojazdowej.

Celem projektu jest zmniejszenie zagrożenia wykluczeniem społecznym ludności zamieszkującej obszary zdegradowane i peryferyjne.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania, zgodnie z umową o dofinansowanie

  • Kwota dofinansowania: 3 936 087,27  PLN, z tego:
    - z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 3 383 998,57  PLN,
    - z Budżetu Państwa: 552 088,70 PLN
  • Całkowita wartość projektu: 5 520 887,00  PLN

Polecamy

uzp

ceidg

wfos

pup

RZGW

gaz_systemSPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2023

Logo GBS Bank
SPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2023

SPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2023

Kontakt

URZĄD MIEJSKI W PEŁCZYCACH
ul. Rynek Bursztynowy 2

tel. 95 768 50 38
fax 95 768 51 18
e-mail: umig[@]pelczyce.pl

Nr Konta Bankowego
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku
Oddział w Pełczycach
Nr konta bankowego 45 8355 0009 0098 0214 2000 0007

 

Mapa

BIP 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok