Apel - Zakaz palenia odpadów

ZAKAZ PALENIA ODPADÓW

w piecach i kotłowniach

W związku z okresem grzewczym przypominamy wszystkim mieszkańcom miasta i gminy Pełczyce, iŜ obowiązuje BEZWZGLĘDNY ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW w piecach domowych. Jest to związane nie tylko z regulacjami prawnymi i ochronąśrodowiska, ale przede wszystkim z troską o zdrowie i Ŝycie mieszkańców.

PAMIĘTAJ !!!
DOMOWY PIEC NIE JEST PRZEZNACZONY DO SPALANIA ODPADÓW.

• Spalając odpady trujesz siebie oraz swoje dzieci. Skazujesz wszystkich na choroby górnych dróg oddechowych, astmę i alergie.

• Spalając plastikowe butelki i folie wytwarzasz chlorowodór, który w połączeniu z parąwodną tworzy kwas solny – kwaśne deszcze. Dlatego spoŜywasz zatrute warzywa i owoce.

• Podczas spalania odpadów powstają tlenki węgla i azotu, dwutlenek siarki, cyjanowodór, metale cięŜkie, a takŜe rakotwórcze dioksyny i furany.

• Spalanie w piecach domowych odpadów powoduje osadzanie się tak zwanej sadzy mokrej w przewodach kominowych. Bardzo trudno ją usunąć, a jej nadmiar moŜe spowodować zapalenie się przewodów kominowych.

Spalanie odpadów z naruszeniem przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku jest wykroczeniem i grozi grzywną nawet do 5.000 zł.

BURMISTRZ
dr Mirosław Kluk

Polecamy

uzp

ceidg

wfos

pup

RZGW

gaz_systemSPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2023

Logo GBS Bank
SPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2023

SPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2023

Kontakt

URZĄD MIEJSKI W PEŁCZYCACH
ul. Rynek Bursztynowy 2

tel. 95 768 50 38
fax 95 768 51 18
e-mail: umig[@]pelczyce.pl

Nr Konta Bankowego
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku
Oddział w Pełczycach
Nr konta bankowego 45 8355 0009 0098 0214 2000 0007

 

Mapa

BIP 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok