kontakt

zamówienia publiczne

inwestycje

załatw sprawę

godzinny otwarcia

kamera

kamera

POLECAMY

uzp

uzp

fundusze unijne

gus

wfosigw

lider pojezierza

włóczykije pojezierza

Lokalna Grupa Rybacka

LICZNIK

6372831

Obsluga techniczna
ALFA TV

BOGUSZYNY - Wieś siedziba sołectwa.

Boguszyny
Sołectwo: Boguszyny

Aktualna liczba mieszkańców - 432

Historia

Pierwsza wzmianka o wsi pochodzi z poł. XIII w., kiedy to "pan Pełczyce" przekazał zakonowi św. Wiktora 20 łanów w okolicy wsi Boguszyny Boguszyny Przekolno. Na pocz. XIV w. istniał tu już kościół, wieś stanowiła własność rodu von Wedel. W XVII w. źródła określają Boguszyny jako dużą wieś chłopską: 36 gospodarzy, 15 zagrodników, młynarz, karczmarz, kowal. W 1758 r. nowi właściciele majętności - von Kahldenowie - rozbudowali folwark i założyli park. Pod koniec XIX w. folwark w Boguszynach należał do rodziny von Schröder, istniała tu wówczas gorzelnia i młyn; w 1905r. wybudowano linię kolejki wąskotorowej (na zachód od wsi). W 1920 r. we wsi mieszkało 276 osób, w folwarku 30 (2 budynki mieszkalne). Wg danych statystycznych z 1928 r. największe gospodarstwa indywidualne liczyły po 25-35 ha (było ich 9). Do końca II wojny światowej folwark pozostawał prywatną własnością. Po II wojnie światowej majątek upaństwowiono, potem działało tu PGR, obecnie dzierżawiony.

Układ przestrzenny i zabudowa

Materiał kartograficzny z 1892 r. dokumentuje Boguszyny jako układ przestrzenny formie zbliżonej do widlicy, złożony z dwóch historycznie wykształconych kompozycji ulicowych. Zespół folwarczny ulokowany po obu stronach drogi, będącej jednocześnie osią kompozycji (o przebiegu N-S); charakteryzujący się zwartą kompozycją geometryczną. Obydwa podwórza w formie zamkniętych czworoboków. Kompleks dworsko-parkowy zlokalizowany w środkowej części wsi w obrębie wschodniego podwórza. Po południowej stronie drogi usytuowany jest kościół; kościół rozwidleniu dróg, na południe od kościoła znajduje się jeden cmentarz; natomiast na północ od wschodniego podwórza gospodarczego zlokalizowana jest druga nekropolia. Zabudowa chłopska rozmieszczona głównie po obu stronach (niesystematycznie) drogi południowej (o przebiegu W-E). Zagrody o zbliżonej skali, głównie 3- i 4-budynkowe, obiekty mieszkalne ulokowane przypuszczalnie w głębi siedlisk, otoczonych ogrodami. Kolonia mieszkalna robotników folwarcznych umieszczona poza podwórzami gospodarczymi. Na N od majątku znajdował się wiatrak.
Mapa z 1934 r. ukazuje układ analogiczny do w/opisanego. Brak wiatraka na N od wsi; nowy element stanowi linia kolei wąskotorowej, o przebiegu południkowym na W od Boguszyny.
Współcześnie zachowany układ (czworoboczny, zamknięty) układ obydwu podwórzy gospodarczych zabudową murowaną z cegły ceramicznej, z zachowanym detalem, pochodzącą z 2 poł. XIX w. Nieliczne wyburzenia w obrębie podwórza wschodniego nie dyskwalifikują całości. Walory zabytkowe i kulturowe zachował kościół i założenie parkowe. Zabudowa wiejska w większości murowana z przeł. XIX/XX i ćwierci XX w.; w znacznym stopniu zdewaloryzowana nowoczesna stolarką okienną. We wsi zachowała się zaledwie jedna chałupa w konstrukcji ryglowej z 2 poł. XIX w. nakryta dachem naczółkowym. Oba cmentarze poewangelickie. .

a a

 

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia