Zaświadczenie o stanie cywilnym

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego ul. Rynek Bursztynowy 2
73-260 Pełczyce pokój 5 tel. + 48 768 5061 

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane jest osobie, której dotyczy.

Wniosek o wydanie zaświadczenia można złożyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego.

 Opłaty:

Wysokość opłaty skarbowej:

  • zaświadczenie o stanie cywilnym – 38 zł

Zwolnienia z opłaty skarbowej określa ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2021, poz. 1923 ze zm.).

Opłatę skarbową uiszcza się w dniu składania wniosku na konto urzędu: Nr konta 45 8355 0009 0098 0214 2000 0007 (z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....")

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Zaświadczenie o stanie cywilnym dla osoby, której akt urodzenia/akt małżeństwa/akt zgonu współmałżonka znajduje się w USC w Pełczycach oraz dla osoby, której wszystkie akty stanu cywilnego zostały przeniesione  do Rejestru Stanu Cywilnego wydawane są niezwłocznie.

Zaświadczenia dla osób, których w/w akty stanu cywilnego znajdują się w innych usc wydawane są w terminie do 14 dni.

Tryb odwoławczy:

Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania z w terminie 14 dni  od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który wydał decyzję.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014r.,poz. 1741 ze zm.).

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

  • wniosek
  • oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej, w przypadku złożenia wniosku drogą korespondencyjną.

 

 

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (USC_wniosek_zaswiadczenie_o_stanie_cywilnym.pdf)Wniosek zaświadczenie o stanie cywilnym 190 kB

Polecamy

uzp

ceidg

wfos

pup

RZGW

gaz_systemSPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2023

Logo GBS Bank
SPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2023

SPONSOR LETNIEJ BIESIADY PEŁCZYCKIEJ 2023

Kontakt

URZĄD MIEJSKI W PEŁCZYCACH
ul. Rynek Bursztynowy 2

tel. 95 768 50 38
fax 95 768 51 18
e-mail: umig[@]pelczyce.pl

Nr Konta Bankowego
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku
Oddział w Pełczycach
Nr konta bankowego 45 8355 0009 0098 0214 2000 0007

 

Mapa

BIP 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok